E-post:

Tlf.: 905 02 082

Facebook

Opplæringskontoret for VTA-bedrifter i Østfold

Velkommen til Opplæringskontoret for VTA-bedrifter i Østfold


OKvta ønsker 56 nye lærekandidater velkommen

Årets formidling er snart over og Okvta ønsker 56 nye lærekandidater velkommen til en spennende læretid i våre medlemsbedrifter.

Alle får tilbudsbrev i posten med informasjon om oppstart og hvem som kommer til å ha et ekstra ansvar for deg i læretiden.

Okvta ønsker dere alle sammen lykke til i ny jobb!


Vi trenger flere arbeidstilbud

Arbresha Qeriqi, som er 3. års sosionomstudent og nettopp avsluttet praksis hos oss, skriver i hennes artikkel i Fontene 04/16: "Det virker or meg som et stort paradoks at vi i 2016 ikke kan tilby alle et arbeid. Arbeid skaper god helse, også or unksjonshemmede. Struktur i hverdagen og et sosialt nettverk orhindrer isolasjon. Alle kan bidra med noe på sine egne premisser, og alle betyr noe. Det er umenneskelig og nedverdigende å måle menneskelig verdi i orm av produktivitet og e ektivitet."


Les hele artikkelen her: Fontene 04/16


Arbresha Qeriqi


Utdeling av kompetansebrev

4. februar var 38 tidligere lærekandidater sammen med familie og venner samlet for å få utdelt kompetansebrev. Representanter fra de videregående skolene og PPT var også invitert. Elin Tvete, leder av Opplæringskommiteen i Østfold Fylkeskommune stod for overrekkelsen av Kompetansebrevet.

Vi ønsker alle sammen lykke til videre!

 


Hjelper ungdom

Opplæringskontoret for VTA bedrifter i Østfold ligger i Sarpsborg.

De har snart eksistert i fem år, men fortsatt er ikke arbeidet de gjør godt nok kjent, mener de ansatte. De jobber hardt for å endre på det.

17. november inviterer de til en konferanse på Quality Hotel i Sarpsborg. Temaet er «Fra skole til arbeid, tilrettelegging, muligheter og mestring». På konferansen skal blant andre Geir Lippestad holde foredrag. Tre lærekandidater skal også fortelle sine historier.

- Vi ønsker å fortelle politikere, rådgivere i skolen og ikke minst foreldre hva vi kan hjelpe ungdommene med. Som i arbeidslivet ellers er det kamp om plassene, og det er behov for enda flere tilrettelagte arbeidsplasser, sier de ansatte til SA.

Les hele artikkelen.


Pionerarbeid i Østfold

 Heidi Solbakken

I følge Utdanningsforbundets tidskrift "Yrke" var Østfold det første fylket som etablerte et eget opplæringskontor for elever med behov for tilrettelagt opplæring. Fra en sped start 1. januar 2011, har virksomheten bare vokst. Nå har flere andre fylker kommet etter.

Les hele artikkelen her: YRKE


Nyhetsarkiv