E-post:

Tlf.: 905 02 082

Facebook

Opplæringskontoret for VTA-bedrifter i Østfold

Velkommen til Opplæringskontoret for VTA-bedrifter i Østfold


Vi trenger flere arbeidstilbud

Arbresha Qeriqi, som er 3. års sosionomstudent og nettopp avsluttet praksis hos oss, skriver i hennes artikkel i Fontene 04/16: "Det virker or meg som et stort paradoks at vi i 2016 ikke kan tilby alle et arbeid. Arbeid skaper god helse, også or unksjonshemmede. Struktur i hverdagen og et sosialt nettverk orhindrer isolasjon. Alle kan bidra med noe på sine egne premisser, og alle betyr noe. Det er umenneskelig og nedverdigende å måle menneskelig verdi i orm av produktivitet og e ektivitet."


Les hele artikkelen her: Fontene 04/16


Arbresha Qeriqi


Utdeling av kompetansebrev

4. februar var 38 tidligere lærekandidater sammen med familie og venner samlet for å få utdelt kompetansebrev. Representanter fra de videregående skolene og PPT var også invitert. Elin Tvete, leder av Opplæringskommiteen i Østfold Fylkeskommune stod for overrekkelsen av Kompetansebrevet.

Vi ønsker alle sammen lykke til videre!

 


Hjelper ungdom

Opplæringskontoret for VTA bedrifter i Østfold ligger i Sarpsborg.

De har snart eksistert i fem år, men fortsatt er ikke arbeidet de gjør godt nok kjent, mener de ansatte. De jobber hardt for å endre på det.

17. november inviterer de til en konferanse på Quality Hotel i Sarpsborg. Temaet er «Fra skole til arbeid, tilrettelegging, muligheter og mestring». På konferansen skal blant andre Geir Lippestad holde foredrag. Tre lærekandidater skal også fortelle sine historier.

- Vi ønsker å fortelle politikere, rådgivere i skolen og ikke minst foreldre hva vi kan hjelpe ungdommene med. Som i arbeidslivet ellers er det kamp om plassene, og det er behov for enda flere tilrettelagte arbeidsplasser, sier de ansatte til SA.

Les hele artikkelen.


Pionerarbeid i Østfold

 Heidi Solbakken

I følge Utdanningsforbundets tidskrift "Yrke" var Østfold det første fylket som etablerte et eget opplæringskontor for elever med behov for tilrettelagt opplæring. Fra en sped start 1. januar 2011, har virksomheten bare vokst. Nå har flere andre fylker kommet etter.

Les hele artikkelen her: YRKE


FORMIDLING 2015

Formidling 2015

Okvta har per 1. oktober formidlet 56 opplæringskontrakter via sine medlemsbedrifter i høst. Medlemsbedriftene våre gjør en glimrende jobb og OKvta er godt fornøyd med inntaket. I tillegg har vi et godt samarbeid med PP-tjenesten vgo, de videregående skolene i fylket og opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune.

56 nye lærekandidater er nå i gang med læretiden sin. Opplæringskonsulentene i OKvta deltar på oppstartsmøter for alle, mens formidlingskonsulenten har begynt å arbeide med neste års formidling.

I oktober samles alle de nye lærekandidater til en egen oppstartssamling i Sarpsborg. Vi ønsker alle sammen lykke til med læretiden!


Invitasjon til dagskonferanse

Fra skole til arbeid – tilrettelegging, muligheter og mestring

 

Dagskonferanse [Klikk på bildet for å laste ned invitasjonen og programmet som PDF.]

 

Tirsdag 17.november kl.08.30-16.00. Quality Hotell Sarpsborg

Kveldsarrangement kl. 17.00-19.00. Bedriftene vil ha stander som viser tilbudene de har.

Konferansen vil ha fokus på overganger og muligheter for ungdom med behov for tilrettelegging i skole og arbeidsliv.

Målgruppen for konferansen er blant annet foreldre/foresatte, koordinatorer i kommunene, rådgivere på ungdoms- og videregående skole, NAV, PPT kommune, PPT vgo, Oppfølgingstjenesten, Habiliteringstjenesten, Bupp og politikere.

Deltakere

  • Geir Lippestad
  • Vekstbedriftene i Østfold
  • Østfold fylkeskommune
  • Lærekandidater og foreldre
  • Med flere...

 

PÅMELDING (klikk her)

 


Nytt mandat for utredning av Varig tilrettelagt arbeid

Trond Andresen

Stortingets kommunal- og forvaltningskomité avga 2. juni sin innstilling til Meld. St. 14 Kommunereformen – flere oppgaver til større kommuner.
Et av forslagene i meldingen var å vurdere å utrede om ansvaret for Varig tilrettelagt arbeid burde flyttes fra stat til kommune.
Komitéen har nå kommet med sine merknader, og følgende blir vedtatt:

  • Det blir en utredning om VTA
  • Men mandatet er ikke lenger bundet til å utrede med sikte på at ansvaret skal overføres til kommunene, slik det het i meldingen før komitéen behandlet den.
  • Mandatet er klart på at hensynet til brukerne blir satt i høysetet

Rent konkret er stortingsflertallets formulering som følger: «…ansvaret for hjelpemidler og varig tilrettelagte arbeidsplasser er allerede delvis et kommunalt ansvar, og brukerne trenger et helhetlig tilbud. Målet er å gjennom utredningene finne en naturlig balanse mellom statlig ansvar og kommunalt ansvar. Hensynet til brukerne skal stå i fokus for den løsningen som blir valgt»
ASVL er fornøyd med at kommunalisering ikke skal være målet med en utredning, og at brukerne blir satt i fokus.
Vi starter nå på et lengre løp som vil innebære at ASVL og våre alliansepartnere vil jobbe intenst for å påvirke utredningen på en slik måte staten fortsatt får ansvaret for tiltaket. Vi har stor tro på at vi sammen skal lykkes nå når mandatet for utredningen har blitt mer balansert.
Vi er svært glade for at så mange har engasjert seg i saken så langt, og håper alle som vil og kan påvirke fremtiden til VTA-tiltaket, fortsetter å stå på til saken er vunnet.
I innstillingen heter det at målet er å fremme en lovproposisjon om fordelingen av oppgaver våren 2017.


NY MEDARBEIDER ER ANSATT!

Trond Andresen

Vi ønsker Trond Andresen velkommen som ny opplæringskonsulent i Okvta!

Trond er vernepleier og har blant annet jobbet ved Kurland Barneskole, avdeling Regnbuen.


Nyhetsarkiv